Bestyrelsen

Rynkeby Forsamlingshus

Bestyrelsen

Lisbeth Bekke 61656208 Formand

Annette Nygaard 28551629 Kasserer

Henrik Berthelsen 61265611

Kirsten N Hansen 42234464 Sekretær

Malene Eriksen 51960688 Vært

Bettina Berthelsen 65391087 Næstformand

Lena Hass 40951194

~~~~~~~~~~~~~~

Mail til bestyrelsen: Rynkebyfo@gmail.com