Generalforsamling 2023

GENERALFORSAMLING

Rynkeby Forsamlingshus

Generalforsamling i Rynkeby Forsamlingshus

Onsdag den 15 marts 2022 – kl. 19.00

i forsamlingshuset.


 

Dagsorden iflg. Vedtægterne

 

Vi har mange gode ideer og visioner for forsamlingshuset,

- økonomien er i fremgang og vi har plads til nye gode kræfter i bestyrelsen.


Kom med dit bidrag -og lad os frem for alt få en hyggelig aften sammen.


Vi serverer kaffe med sødt til de fremmødte.

 

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.


Venligst Bestyrelsen i Rynkeby Forsamlingshus