Interiør

Rynkeby Forsamlingshus

Store festsal

Facilliteter - Køkken

Toiletforhold